25

tylko teraz!

Szybki internet z tabletem
za 1zł!

Informacje o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (...) w celach marketingowych , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). LepszaOferta.pl SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LepszaOferta.pl SA z siedzibą w Krakowie ul. Makuszyńskiego 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych
wyrażam zgodę na przesyłanie informacji (...) drogą elektroniczną przez firmę LepszaOferta.pl SA zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) na zasadach określonych w regulaminie serwisu LepszaOferta.pl dostępnym pod adresem www.lepszaoferta.pl/regulamin, który niniejszym akceptuję
Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LepszaOferta.pl SA z siedzibą w w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 4, zwana dalej Spółką, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących. 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, pesel) mogą być udostępniane tylko i wyłącznie w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z LepszaOferta.pl 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Loading…
Lepszaoferta.pl
Zaczekaj,
trwa przesyłanie formularza...
Nie zamykaj strony.
Dziękujemy,
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Za 5 sekund zostaniesz przekierowany na stronę http://lepszaoferta.pl