25

odbierz ebook

jak wybrać najlepszy KREDYT

Wyrażam zgodę udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z LepszaOferta.pl S.A. Pełna lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie lepszaoferta.pl.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę LepszaOferta.pl SA zgodnie z Ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) na zasadach określonych w regulaminie serwisu LepszaOferta.pl dostępnym pod adresem www.lepszaoferta.pl/regulamin, który niniejszym akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu zawarcia umów. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). LepszaOferta.pl SA informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LepszaOferta.pl SA z siedzibą w Krakowie ul. Makuszyńskiego 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LepszaOferta.pl SA z siedzibą w w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 4, zwana dalej Spółką, 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących. 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, pesel) mogą być udostępniane tylko i wyłącznie w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z LepszaOferta.pl 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Loading…
Lepszaoferta.pl
Zaczekaj,
trwa przesyłanie formularza...
Nie zamykaj strony.
Dziękujemy,
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Trwa oczekiwanie na odpowiedź serwera.
5